tirsdag 8. mars 2011

Vurdering for læring

Igår ettermiddag fortsatte vi vårt arbeide med vurdering for læring. Første nettverksmøte i nettverk 1 var plutselig et faktum. Planen ble fulgt til punkt og prikke. Først presenterte de tre skolene Gimse, Høyeggen (Melhus kommune) og Støren barneskole arbeid som var blitt gjort på skolene sine til nå. Våre teamledere hadde gjort en utmerket jobb, og vi følte vi kom godt ut av det selv om vi vet og ble enda mer klar over at Melhus kommune har kommet lengre i dette arbeidet enn vi. Grunnen er blant annet at de har holdt på med "prosjektet" lengre enn oss. Videre ble det forelest av representanter fra Høgskulen i Volda som er våre veileder. Her ble følgende tema tatt opp: Hvordan gjøre elevene istand til å vurdere seg selv opp mot kriterier for høyere måloppnåelse? De fire prinsipper for vurdering for læring ble så nøye gjennomgått. Tilslutt var det gruppearbeid hvor vi ble delt i 9 grupper hvorav vi ledere utgjorde den ene av disse gruppene. På gruppearbeidet jobbet vi blant annet med hvilke typer skriftlige og muntlige vurderinger vi bruker på skolene våre. Videre drøftet vi hvordan vi la til rette for at elevene våre skal få et bevisst forhold til egen læring. Vi diskuterte og hvordan vi skulle lære opp elevene våre til egenvurdering. Vi drøftet også hvordan vi burde forberede elevene på å gi hverandre skriftlige tilbakemeldinger.
Samlingen ble positiv. Det er på slike ettermiddager at vi kan lære av hverandre og dra nytte av kompetansen på de ulike skolene.

1 kommentar:

  1. Jeg blir så nysgjerrig når jeg leser sliike innlegg, Arnt-Inge! Hva har dere gjort på skolen som gjorde at du opplever at dere "kom godt ut av det"? Hva fikk du med deg heim fra samlinga du skriver om, som kommer dere til nytte på Støren barneskole? Og ikke minst: hvordan arbeider dere for at elevene skal få et mer bevisst forhold til egen læring? Det siste er kanskje kjernen i hele vurderingsproblematikken? SEr fram til neste bloggpost!!!

    SvarSlett