søndag 24. mars 2013

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Noen sier at (blant annet boka under som også sier at):
Kommunikasjon er konflikthåndteringens universalverktøy. Målet med kommunikasjon når en jobber med konflikthåndtering er å skape og eventuelt gjenopprette god kommunikasjon. Dette fordi destruktiv kommunikasjon kan være både en årsak til og en konsekvens av konflikter. Å sette opp en møteplan for konflikthåndteringen kan være et viktig og enkelt tiltak for å skape god kommunikasjon. Videre må den vanskelige samtalen tas, den er nødvendig. Samtalen bør på en tydelig måte konfrontere medarbeidere med eventuelt uønsket adferd.  Jo tidligere denne samtalen tas, jo bedre. Det er viktig at denne samtalen er godt forberedt. I en slik samtale bør vi som ledere kommunisere åpent og direkte, ta ting steg for steg og gi uttrykk for egne meninger samtidig som vi lytter aktivt. Dette kan være måten ledelsen bør kommunisere både for å løse konflikter som pågår og for å drive med forebyggende konflikthåndtering.
Har i det siste lest noen kapitler av boka under og det anbefales enhver skoleleder:
Einarsen, S. og Pedersen, H. (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Mvh
Arnt-Inge, som nå bare skal levere en eksamensoppgave om dette emnet, før påskeferien er et faktum!!