tirsdag 19. april 2011

Karakterer på 7.trinn

Ja, så kom det opp i media igjen, kanskje ikke uventet; flertallet vil ha karakterer på 7.trinn. Her hagler vel argumenter for og imot, kommer bare an på hvem som blir spurt. Jeg har selv prøvd å gi tallkarakterer på 7.trinn (vel og merke ikke uten utfyllende kommentarer som supplement), og ser selvsagt motivasjonen lyse i øynene på den som lykkes, men ser også det dalende blikket på dem som ikke oppnår ønsket karakter. Skal vi la alvoret vente og la barn være barn på barnekolen, eller skal vi la samfunnet "styre" med de konsekvenser det kan gi? Jeg bare spør!!

mandag 18. april 2011

Fin avslutning før påske...

På Støren barneskoles mellomtrinn hadde vi en fin siste fredag før påske. 6. trinn hadde ansvar for "kvarteret" som er noe vi gjennomfører ca 1 gang i måneden. Elevene hadde innslag med dans, sang og visning av forklær som har blitt sydd gjennom vinteren. Da er altså neste års mat og helse-timer sikret. Hos oss er det 7.trinn som har mat og helse-timene. Gjennom dette "kvarteret" som oftest viser seg å bli minst en halvtime viste elevene på 6.trinn seg både som gode individualister og gode samarbeidspartnere. Også publikum viste seg fra sin beste side. Dette var som alltid god øvelse på å være den som skal opptre med noe, men også god øvelse på å være et godt publikum. Vi pleier også på disse samlingene (i samarbeid med renholdspersonalet) å dele ut en miljøpris til den gruppa av elever som har vært flinkest med å holde det ryddig rundt seg. Nå ble det desverre ingen slik pris, men det ble fra de voksne oppfordret på det sterkeste til ny giv etter påske, da større premier kan vanke.
Siste dag før påske var også alle elevene samlet til påskegudstjeneste kl.9.00, tradisjonen tro.

mandag 4. april 2011

Flott start på 4.samling

Synes det ble en glimrende start på samling 4 på Rektorstudiet. Hadde en god start hvor vi fikk komme med utfordringer vi står i på vår skole akkurat nå. Videre ble det forelest om situasjonsbetinget ledelse og konflikthåndtering. Kommer nok til å få noen tanker rundt dette etterhvert Ser frem til ny dag imorgen.