mandag 18. april 2011

Fin avslutning før påske...

På Støren barneskoles mellomtrinn hadde vi en fin siste fredag før påske. 6. trinn hadde ansvar for "kvarteret" som er noe vi gjennomfører ca 1 gang i måneden. Elevene hadde innslag med dans, sang og visning av forklær som har blitt sydd gjennom vinteren. Da er altså neste års mat og helse-timer sikret. Hos oss er det 7.trinn som har mat og helse-timene. Gjennom dette "kvarteret" som oftest viser seg å bli minst en halvtime viste elevene på 6.trinn seg både som gode individualister og gode samarbeidspartnere. Også publikum viste seg fra sin beste side. Dette var som alltid god øvelse på å være den som skal opptre med noe, men også god øvelse på å være et godt publikum. Vi pleier også på disse samlingene (i samarbeid med renholdspersonalet) å dele ut en miljøpris til den gruppa av elever som har vært flinkest med å holde det ryddig rundt seg. Nå ble det desverre ingen slik pris, men det ble fra de voksne oppfordret på det sterkeste til ny giv etter påske, da større premier kan vanke.
Siste dag før påske var også alle elevene samlet til påskegudstjeneste kl.9.00, tradisjonen tro.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar