tirsdag 19. april 2011

Karakterer på 7.trinn

Ja, så kom det opp i media igjen, kanskje ikke uventet; flertallet vil ha karakterer på 7.trinn. Her hagler vel argumenter for og imot, kommer bare an på hvem som blir spurt. Jeg har selv prøvd å gi tallkarakterer på 7.trinn (vel og merke ikke uten utfyllende kommentarer som supplement), og ser selvsagt motivasjonen lyse i øynene på den som lykkes, men ser også det dalende blikket på dem som ikke oppnår ønsket karakter. Skal vi la alvoret vente og la barn være barn på barnekolen, eller skal vi la samfunnet "styre" med de konsekvenser det kan gi? Jeg bare spør!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar