tirsdag 3. mai 2011

Rektormangel i Trondheim.....

.......og sikkert ikke bare der!
Leste med stor interesse dagens kronikk i Adressa. Den tar opp noe som jeg synes er viktig for folkeopplysningen. Den konstaterer ikke bare at det er rektormangel, men poengterer også det viktigste, nemlig hvorfor det er rektormangel. Den peker på manglende ressurser og byråkratiske rutiner (bl.a rapportering og dokumentasjon) som hovedårsakene til at det mangler rektorer. Det blir rett og slett for liten tid til det som motiverer mest når man er skoleleder, pedagogisk ledelse. Det må altså gjøres noen grep for å beholde, utvikle og rekruttere dyktige skoleledere.

6 kommentarer:

 1. Ser i bladet utdanning idag at en rektor i Trondheim ikke anbefaler småbarnsforeldre å bli rektorer. Jeg ser jo bare hvor mye min rektor på Støren barneskole jobber. Er det virkelig slik det skal være? Jobber alle rektorer like mye? Selvfølgelig ikke, men tankene går gjennom hodet til en småbarnsfar som meg. Kanskje jeg bør fortsette som fagleder / inspektør noen år til?! Da får jeg iallefall et noenlunde normalt familieliv utenom jobben....

  SvarSlett
 2. Har du gjort deg noen tanker om hva man kunne gjøre for at rektorjobben skal bli til å leve med? Kunne man delegere mer? Få andre til å utføre oppgaver som rektor utfører i dag. For det må vel være slik at også rektorjobben skal kunne utføres innenfor rammene av en "normalarbeidsdag"?

  Flott at du fortsetter blogginga "frivillig" Arnt- Inge. Jeg ksal skjerpe meg mht å følge opp.

  SvarSlett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 4. Litt mer forsiktig formulert: Motivasjonen for å søke lederjobb er å kunne gjøre en forskjell. Jeg opplever at det er mulig som inspektør. Men for å kunne gjøre en god jobb, er det avgjørende å være faglig oppdatert og kunne delta i et reflekterende ledelsesfelleskap. Det er det vanskelig å oppnå som inspektør. Derfor er jeg så glad for å delta i Rektorutdanningen! Jeg får ikke et sterkere behov for å søke rektorjobb etter slike oppslag. Kanskje er det tid for å innse at ledelse er mer enn bare leder, sånn at bl.a. informasjon og faglig oppdatering i større grad kan tilflyte den som gjør den oppgaven rektorene delegerer til. Da slipper rektorene å skulle vite alt om det de faktisk ikke jobber med. Og vi andre slipper å snuse oss frem til det vi trenger å vite for å kunne løse oppgavene våre. Det gjelder både lærere og inspektører. Møter, tabeller og rapporter er viktige om de bidrar til større fokus og evne til å styrke elevenes læring og utvikling. Kanskje må rektorstillingen først og fremst handle om å lede den enkelte skole og i mindre grad være orientert mot overordnet nivå ? Dersom overordnet nivå kan orientere seg sterke mot "brukertilfredshet", felles standard og omdømmebygging for alle kommunens skoler, kan det også bli mer tid for rektorene til å vende blikket innover ? I dag ser det ut som om den enorme kraften til utvikling nedenfra og opp er på tross av og ikke en forutsetning for utvikling i skolen. Det er den kraften som det er interessant å lede. Derfor er det fint å være inspektør.

  SvarSlett
 5. Jeg tror de fleste kommuner i Norge har opplevd en nedbemanning i de merkantile og faglige støttefunksjonene på skoleeiernivået. Dette har medført en betydelig omfordeling av arbeidsoppgaver nedover i systemet.

  Lærerne har forhandlet seg frem til tydelige arbeidstidsordninger, som er med på å regulere hvor mye arbeid de skal gjøre. Dette, kombinert med at jeg tror de fleste skoleledere med rette kvier seg for å delegere store oppgaver ned til lærerne, har gjort at det har hopet seg opp med merkantile og administrative oppgaver på skolelederne. Jeg synes ikke lærerne har spesielt gode arbeidstidsordninger, men der iallefall relativt tydelige. Noe slikt finnes ikke for skolelederne.

  Mangelfull tid til å gjøre en faglig god jobb, er jeg overbevist er hovedårsaken til at mange dyktige lederspirer ikke ønsker å bli skoleledere.

  SvarSlett
 6. Enig med deg, Arnt Inge, at dette var en kronikk som fenget. Spesielt i og med at vi går på rektorutdanninga. Snakket litt om dette temaet når jeg møtte skoleeierne som har sendt oss på denne utdanningen.Jeg opplevde skoleeier som oppriktig bekymret for rekruteringa, og i Trondheim var de spesielt frustrerte over få søkere til rektorstillinger. Rektorutdanningen er en riktig vei å gå. Håper dette studiet vil minske gapet fra å gå fra fagleder til rektor. Viktig også at skoleier, lærere, foreldre, elever
  får kunnskap om rektors hverdag. Tror nok at Torbjørn har rett i at det er for lite tid til å gjøre faglige oppgaver, kan skremme en del unna rektor jobben.

  SvarSlett