onsdag 26. oktober 2011

Skolevandring i fokus

Har i en hektisk hverdag desverre blitt litt lite oppdateringer på bloggen min. Ble motivert nå i og med at jeg i forbindelse med rektorutdanninga holder på med et refleksjonsnotat rundt blogging og at jeg imorgen skal på kurs i skolevandring.
Vi i ledelsen på min skole har snakket om at vi skal starte med skolevandring for å bli mer tydelig og synlige der læringa skjer, blant elevene i klasserommene. Vi er i startfasen, forbereder oss om dagen på hvordan vi skal gjennomføre dette. Ikke bare gjennomføre, men gjennomføre på en slik måte at det blir lærende for oss alle i skolehverdagen. Jeg håper å få mange tips rundt dette imorgen, og gleder meg til å formidle min nye viten videre til rektor og plangruppe ved første anledning. Jeg er overbevist om at det er viktig at plangruppa blir enige om hvordan dette skal gjøres og grunngir dette veldig godt. Da har jeg tro på at skolevandring på vår skole blir vellykket.