onsdag 23. november 2011

Siste samling unnagjort.....

Så er altså siste samling på rektorutdanninga unnagjort, og bare innspurten gjenstår. Alle samlingene har vært veldig bra og inspirerende. Mellomperiodene mellom samlingene har vært for min del variable. Den siste mellomperioden har vært mest effektiv for min del. Kniven begynner jo å nærme seg strupen både når det gjelder innlevering av oppgavene, og når det gjelder avstemming for eller imot LP-modellen på skolen min (Støren barneskole). Spennende!
Imorgen er det "kvarteret" på skolen, denne gangen for mellomtrinnet. 6.trinn har ansvar, og som regel varer det mer enn ett kvarter. Med jevne mellomrom samles småtrinn eller mellomtrinn. Her vises elevarbeider frem, sanger synges, informasjon blir gitt, miljøpris blir delt ut og elevene får øve seg på å både opptre og være tilskuere. Dette siste i seg selv er viktige læringsmål.
Mandag tennes julegrana på skolen. Vi foretar en kort markering ute på skoleplassen med alle elevene samlet, med elevrådet som ansvarshavere. Noen julesanger synges og markerer at nå går vi inn i en hektisk men koselig høytidsmåned. Hektisk både privat og på skolen. Juleverksteder skal gjennomføres både på SFO og i de ulike gruppene på skolen. Drivende foreldre skal dra igang juleavslutninger hvor blomster deles ut. Blir flott dette..............vi gleder oss!

onsdag 2. november 2011

Skolevandring - et lederverktøy for utvikling og oppfølging av medarbeidere.

Et samfunnsmandat i enhver lærende organisasjon er å vite hva som skjer, med andre ord, kjenne praksisvirkeligheten. I tillegg har enhver skoleledelse ansvar for at lærernes undervisning er i samsvar med hva vi vet om god undervisning. Jeg vil også påstå (uten å sjokkere) at styring av skolen har stor påvirkning på lærernes praksis. Når jeg i tillegg legger til grunn punkt 7 i læringsplakaten: "skolen og lærebedriften skal stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse - så er skolevandring vel begrunnet.

I utvikling av en lærende organisasjon er litt av kunsten å hente ut den kunnskapen som allerede er hos medarbeiderne. For å få til dette må skoleledelsen stille spørsmålene: Hva er det vi ønsker å oppnå (intensjoner)? Hva er det vi gjør (praksis)? Er det samsvar mellom det vi oppnår og det vi gjør (vurdering)? Hva bør vi gjøre mer av, mindre av, nytt, slutte med (tiltak)? Det handler om å flytte kunnskap fra individnivå til gruppenivå og gjerne organisasjonsnivå.

Skolevandring er for med å kartlegge hva som egentlig skjer i klasserommene. Skoleledelsen må se hva den enkelte medarbeider gjør og får til!

Rektor og meg som inspektør kommer til å starte å øve oss på skolevandring i nærmeste fremtid. Vi vil "øve oss" på to helt frivillige lærere, "piloter". Vi kommer til å avtale på forhånd hva vi skal se etter (avtale kjennetegn for hva som er god praksis). Vi vil gjennomføre 4-5 avtalte, men uanmeldte besøk / observasjoner av ca 10 minutters varighet. Dette vil vi gjøre i 2-3 uker. Dette vil så følges opp med en reflekterende samtale.

Skolevandring har tre faser:
1) bli enige om hva vi kan forvente å se, hva er viktig?
2) hva man ser og hører under vandringene er bare på avtalte observasjonsområder / kjennetegn
3) oppfølging i samtale med medarbeider

Dette blir spennende..........................