onsdag 2. november 2011

Skolevandring - et lederverktøy for utvikling og oppfølging av medarbeidere.

Et samfunnsmandat i enhver lærende organisasjon er å vite hva som skjer, med andre ord, kjenne praksisvirkeligheten. I tillegg har enhver skoleledelse ansvar for at lærernes undervisning er i samsvar med hva vi vet om god undervisning. Jeg vil også påstå (uten å sjokkere) at styring av skolen har stor påvirkning på lærernes praksis. Når jeg i tillegg legger til grunn punkt 7 i læringsplakaten: "skolen og lærebedriften skal stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse - så er skolevandring vel begrunnet.

I utvikling av en lærende organisasjon er litt av kunsten å hente ut den kunnskapen som allerede er hos medarbeiderne. For å få til dette må skoleledelsen stille spørsmålene: Hva er det vi ønsker å oppnå (intensjoner)? Hva er det vi gjør (praksis)? Er det samsvar mellom det vi oppnår og det vi gjør (vurdering)? Hva bør vi gjøre mer av, mindre av, nytt, slutte med (tiltak)? Det handler om å flytte kunnskap fra individnivå til gruppenivå og gjerne organisasjonsnivå.

Skolevandring er for med å kartlegge hva som egentlig skjer i klasserommene. Skoleledelsen må se hva den enkelte medarbeider gjør og får til!

Rektor og meg som inspektør kommer til å starte å øve oss på skolevandring i nærmeste fremtid. Vi vil "øve oss" på to helt frivillige lærere, "piloter". Vi kommer til å avtale på forhånd hva vi skal se etter (avtale kjennetegn for hva som er god praksis). Vi vil gjennomføre 4-5 avtalte, men uanmeldte besøk / observasjoner av ca 10 minutters varighet. Dette vil vi gjøre i 2-3 uker. Dette vil så følges opp med en reflekterende samtale.

Skolevandring har tre faser:
1) bli enige om hva vi kan forvente å se, hva er viktig?
2) hva man ser og hører under vandringene er bare på avtalte observasjonsområder / kjennetegn
3) oppfølging i samtale med medarbeider

Dette blir spennende..........................

1 kommentar:

  1. Så spennende at dere prøver ut skolevandring! Jeg har vandret i to perioder forrige skoleår, og skal ta en runde igjen snart. Lærere og elever setter pris på å bli sett og forstått, og mye læring for oss skoleledere. Lykke til! Gleder meg til å høre om dine erfaringer-:)

    SvarSlett