mandag 24. februar 2014

Interessant artikkel av Eirik Irgens

Spesielt det han sier om at lærere må forstå viktigheten av kollektivt arbeid. Også viktigheten av at skolene er lærende organisajoner blir vektlagt. Ledelsen rolle oppe i dette er å legge til rette for og lede lærernes læringsprosesser. Dette får man kun til gjennom samhandling, ikke ved bruk av styringsretten.
Stadig mer forskning viser at den kollektive kapasiteten i skolen må utvikles. Skal en klare dette må en ha gode enkeltlærere, et godt lærersamarbeid og en velfungerende skoleorganisasjon.

Her er hele artikkelen:
http://debatt.kommunal-rapport.no/debatt/styrk_partssamarbeidet_i_skolen

lørdag 8. februar 2014

Arbeidstidsforhandlingene

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Dette-er-en-oppsigelse-3055725.html

Ville bare vise hvilken side jeg står på i arbeidstidsforhandlingene. Jeg er medlem i utdanningsforbundet, og vil fortsatt være det. Jeg menes også at KS sine utspill vil gjøre skolen og skoledagen mindre fleksibel enn den er idag. Det vi skoleledere trenger er lærere som hver uke, hver dag, hver undervisningstime utøver et stort læringstrykk i klasserommene. Dette gjør lærerene ved å være motiverte. Motiverte blir lærerne blant annet av å ha tid til å forberede og evaluere hver undervisningsøkt de skal gjennomføre.