mandag 24. februar 2014

Interessant artikkel av Eirik Irgens

Spesielt det han sier om at lærere må forstå viktigheten av kollektivt arbeid. Også viktigheten av at skolene er lærende organisajoner blir vektlagt. Ledelsen rolle oppe i dette er å legge til rette for og lede lærernes læringsprosesser. Dette får man kun til gjennom samhandling, ikke ved bruk av styringsretten.
Stadig mer forskning viser at den kollektive kapasiteten i skolen må utvikles. Skal en klare dette må en ha gode enkeltlærere, et godt lærersamarbeid og en velfungerende skoleorganisasjon.

Her er hele artikkelen:
http://debatt.kommunal-rapport.no/debatt/styrk_partssamarbeidet_i_skolen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar