lørdag 14. mai 2011

Tema jeg har tatt opp i bloggen til nå....

Nå har jeg vært blogger noen måneder. Hva har jeg så blogget om:
Jeg har valgt å opprette en blogg i forbindelse min deltakelse på rektorutdanningen. Bloggen ble opprettet 18.februar og jeg har siden den gang tatt opp flere tema som både bygger på min egen praksis som undervisningsinspektør på en barneskole, men også tema som har engasjert meg gjennom rektorutdanningen og dagsaktuelle saker i media.
Jeg har blant annet skrevet om vurdering i skolen generelt og vurdering for læring spesielt. Dette er veldig aktuelt for meg på det nåværende tidspunkt i og med at vi er midt inne i et års langt prosjekt som kalles nettopp “vurdering for læring”.
I min stilling som skoleleder (undervisningsinspektør) er jeg så heldig å få delta på jevnlige samlinger sammen med andre mellomledere i Midtre-Gauldal kommune. På bloggen har jeg tatt opp hva vi har hatt som tema på disse samlingene. Jeg har også blogget litt om mine tanker rundt disse samlingene og hva av dette jeg kan bruke for å utvikle meg som skoleleder.
 I vår har vi på Støren barneskole jobbet litt ekstra med mobbing og nettvett. Vi har i denne prosessen involvert foresatte ved og sammen med FAU arrangert en temakveld som fokuserte på dette temaet. På bloggen har jeg skrevet om hva vi har jobbet med både opp mot elever og foreldre/foresatte.
På rektorutdanningen har vi jevnlige obligatoriske arbeidskrav. Det har blitt anbefalt at vi kunne legge ut svarene på disse på bloggen, noe jeg har gjort.
Videre har jeg også blogget om elevenes avslutning før påske og om karakterer på 7.trinn, rektormangel i Trondheim osv……..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar