fredag 11. mars 2011

Hva har så vi gjort....

Jeg skrev i forrige innlegg at jeg opplevde at vi kom godt ut av forrige fellessamling angående vurdering for læring. Jeg føler at vi virkelig har eleven i fokus. Jeg føler at vi, når vi jobber med dette temaet, alltid har i bakhodet at det er hver enkelt elev som skal blir sikker på hva denne skal lære innenfor hvert enkelt tema iløpet av skoletimen / skoledagen / skoleuka / perioden. Vi har blitt mye flinkere til å tydeliggjøre akkurat dette. Enda er det selvsagt mye å gå på. Hva med de elevene som sliter med mange av måla. Her må hver og en av oss på skolen virkelig legge oss i selen og samarbeide om hvordan vi kan tydeliggjøre for eleven hvordan denne kan komme på et høyere måloppnåelsesnivå. Og hva med egenvurdering? Hvor langt skal vi gå her, og på hvilken måte? Blant annet disse spørsmålene dukket opp iløpet av samlinga!! Dette må jo bare blir tema på neste personalmøte innen temaet! Dette viser også at det under arbeid med tema som dette (og selvsagt alt annet utviklingsarbeid) dukker opp både spørsmål og oppklaringer som en må ta med seg videre og diskutere felles med alle på skolen. Jeg er også spent på å høre hvilke spørsmål og oppklaringer staben sitter igjen med etter samlingen nå mandag!

Så litt om endringsledelse igjen som jeg også må ha i bakhodet:
Kjernepunktet i endringsledelse er å sette oss ledere istand til å forberede virksomheten til endring og å forberede virksomheten (skolen, staben, de ansatte) til å møte nye oppgaver og krav som blir stilt.
Faktorer som ligger der for å lykkes med endring er at staben (alle) må komme frem til en felles problemforståelse. Det må dessuten være klare mål, frihet under ansvar, ildsjeler, egen innsats og ressurser. Å lede omstilling handler om å TØRRE Å STÅ I DET! Som leder i en slik prosess må man inspirere og gi energi, mobilisere, informere og kommunisere, fortolke rammer og styrinssignaler og skjerme ressurser, kort sagt: GJØRE JOBBEN!
For å lykkes må en: 1) Sette dagsordenen. 2) ta folk på alvor. 3) beslutte og stå for det. 4) selge beslutningen. 5) implementere.

Per Anders Nordengen sa det så fint: "Det er kjempegøy med forandring så lenge det er for andre".

3 kommentarer:

 1. Fint at du deler refleksjonene dine med oss på bloggen din, Arnt-Inge! Det er interessant å følge deg!(Har du lesere også blant kollegene dine? Tror det ville vært interessant, både for dem og deg. Og meg.)

  Jeg har et spørsmål og en kommentar: får du noe hjelp i arbeidet med evalueringsproblematikken av kompendietekstene om evaluering? Kunne vært interessant å hørt litt om det i et framtidig innlegg.

  Og så en kommentar til endringsledelsen. Det finnes også en annen måte å forholde seg til dette med felles problemsforståelse og mål. Noen endringsteoretikere (bl a Michael Fullan) hveder at fellesforståelsen må komme etter hvert. At man først starter med praksis, tiltakene, og så arbeider man fram fellesforståelsen etter hvert. Setter man felles problemforståelse og felles måloppfatrning som forutsetninger for å komme i gang med endringsarbeid, bir man lett stående "på stedet marsj". Hva sier du til slikt?

  SvarSlett
 2. Hei Arnt-Inge! Jeg sitter på jobb, prater med Kjell Atle - og dette er bare en test :)

  SvarSlett
 3. Det ser ut til at du og dere er godt igang-:) Interessant at du trekker fram :hva med eleven som ikke når målene? her tror jeg du er ved essensen i hva vurdering for læring handler om. Hva gjør vi når eleven ikke når mål? Hvilke mål snakker vi om? Elevens egne eller.....?
  Gleder meg til å diskutere dette mer med deg. Lykke til videre!

  SvarSlett