søndag 13. januar 2013

Mye skjer fremover

.........søndag kveld, kvelden da det er naturlig å reflektere litt over det som skal gjennomføres fremover. Mye skjer: Spesielt begynnelsen av februar blir hektisk med både tilsyn på skolen og levering av oppgave, delemne 2 på master i skoleledelse. Jeg har valgt å fokusere på refleksjonsnivået på skolen min denne gang. Vil skrive litt om hva ledere kan gjøre for å øke refleksjonsnivået blant lærerne. Flere teorier som går på skole og skoleledelse sier at kollektivt orienterte skoler har et bedre læringsmiljø.

Skolene i Midtre Gauldal har også fått i oppdrag fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag: "hva kan kommunen gjøre i tillegg til eller annerledes enn det som gjøres idag slik at ikke flere elever enn nødvendig må ha spesialundervisning". Målet med dette er at flest mulig elever skal ha tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Startet arbeidet i personalet forrige mandag. Siden vi nå er en LP-skole, så jobber vi også nå etter LP-modellens analysemodell.

Tilsynet går på opplæringslovens paragraf 9a, elevenes psykososiale miljø. Vi er igang med innsending av dokumentasjon....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar