tirsdag 15. januar 2013

Bry deg om arbeidsplassen din

I kronikken «bry deg om arbeidsplassen din» i Adresseavisen tirsdag 15.januar 2013 skriver Osmund Ueland rundt det at for at en organisasjon skal lykkes må lederne og medarbeiderne sammen ta tak i det som ikke er bra nok. Han sier videre at ensidig fokus på lederen som individ ikke gir handlingsevne til organisasjonen. Han snakker om medarbeiderskap som ytelse til fellesskapets beste. Ledere og medarbeidere må fungere som et arbeidslag med felles mål. Suksessfaktorer er medarbeidernes ansvar for egen arbeidsplass, profesjonell identitet og bidrag til arbeidsfellesskapet. For å få dette til er en avhengig av godt lederskap. Godt lederskap fremelsker kulturbygging og effektivisering gjennom Medarbeiderskap. Hver enkelt medarbeider må se sitt ansvar for organisasjonens utvikling på tre måter: for det første handler det om hvordan gjør jeg jobben min – profesjonalitet, engasjement, innsatsvilje? For det andre; hvordan er jeg som kulturbygger i egen avdeling? For det tredje; hvordan er jeg som omdømmebygger for organisasjonen, mitt forhold til ledelsen og den strategi og de planer som skal gjennomføres? For å lykkes, menes Ueland, må det være et forpliktende samspill mellom leder og medarbeider på disse punktene. Han mener dette må inn i enhver ansettelseskontrakt. Det bør være tydelige forventninger til at medarbeiderne bidrar på alle tre områder. Han avslutter med å si at "Medarbeiderskap er den nordiske modellen for samhandling på arbeidsplassen, og den virker".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar