torsdag 18. september 2014

Lekser, et tema som tenner gnister

Lekser er et tilbakevendende tema for foreldre, lærere, rektorer og ledere av idrettslag. Jeg opplever at flere og flere foreldre tar frem ipaden og blogger om dette temaet. I de fleste tilfeller handler det om at deres barn bruker for mye tid på leksene og at dette går ut over fritid. Noen hevder til og med at  barna mister barndommen, noe som vel er å gå vel langt. Når det i noen artikler blir hevdet av deres 10-åring bruker 6-8 timer på lekser, ja, da mener også jeg at det er for mye. Barn skal få tid til å utfolde seg ved å være aktiv innen kultur, idrett eller lignende, og her handler det om å finne den gyldne middelvei. Det handler om å snakke sammen, og da mener jeg alle parter som ble nevnt innledningsvis.
Rutiner er viktig, faste holdepunkter. Foreldre krever, og det med rette, at skolen skal ha struktur, orden og faste rutiner som er gjenkjennbar for elevene. De krever også, også det med rette, at rektor skal sørge for at elevene har et trygt miljø slik at de kan lære på en best mulig måte i et best mulig læringsmiljø. Som skole kan vi ønske at foreldrene legger til rette slik at også leksene kan bli gjort i trygge og faste omgivelser. Vi ønsker at elevene gjør leksene på en fast plass hver dag. Skolen ønsker at leksene blir gjort før det skjer andre ting som fritidsaktiviteter. Vi ønsker at foreldrene signaliserer til sine barn at skolen er viktig og går foran andre aktiviteter. Vi ønsker at foreldrene tar kontakt med skolen om de har spørsmål om lekser.
På 80-tallet, da jeg gjorde lekser fikk vi lekse fra dag til dag, og leksebok fantes ikke. Vi måtte huske leksene, altså sa læreren hver dag hva vi skulle gjøre til imorgen. Og jeg husket, jeg satt på det samme runde bordet i 6 år og regnet og leste, altså repeterte det vi hadde jobbet med på skolen. Jeg husker også at vi strevde, ja gråt nok en skvett eller to, men det ordnet seg med god hjelp fra mine foreldre, da helst mor, for leksene var viktige, de gikk først.
Nå gjør arbeidsplaner det noe mer fleksibelt, noe ikke alle takler like godt i og med at elevene da kan velge å gjøre alt på en eller to dager. Jeg tror heller på det jevne trykket, det å gjøre litt lekser hver dag, lese litt hver dag, regne litt hver dag, selvsagt ikke 1-2 timer, men kanskje 15-45 minutter, alt etter hvor langt elevene har kommet i det 10-årige grunnskoleløpet.

Jeg tror at dette er en viktig debatt, men jeg tror også at leksene fortsatt skal være en del av hverdagen til alle inkluderte parter. Men uansett, innspill mottas med takk........Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar